„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Dzięki tej konferencji możesz rozwinąć swoją firmę

Dzięki tej konferencji możesz rozwinąć swoją firmę

Jak skorzystać z puli 210 mln zł na rozwój małopolskich przedsiębiorstw? Jak zorganizować ciekawe szkolenia dzięki Małopolskim Bonom Rozwojowym? Czy wreszcie, jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania we własnej firmie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi będzie można znaleźć podczas konferencji "Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców", która odbędzie się już 10 grudnia w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. [czytaj dalej...]
XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

W dniu 26.11.2018 r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Sobolowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby". Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania z działalności w okresie 2-letniej kadencji złożyli Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. [czytaj dalej...]
Nabór wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Ponad 210 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – to środki, które wkrótce trafią w ręce małopolskich przedsiębiorców. Już 30 listopada br. ruszy nabór wniosków w konkursie dla firm, które swój rozwój chcą oprzeć na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzaniu ich na rynek. [czytaj dalej...]
Spotkanie władz LGD

Spotkanie władz LGD

W dniu 14.11.2018 r. z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia oraz upływającej kadencji władz w Restauracji "Chata Gieda" odbyło się uroczyste spotkanie władz LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz pracownicy biura. [czytaj dalej...]
ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

Związek Centralny Dzieła Kolpinga oraz Małopolska Sieć NGO zapraszają Przedstawicielki i Przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” , które odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. (godz 19:00) i 01.12.2018r. w Zamku w Niepołomicach.  [czytaj dalej...]