„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

1 października 2009 r.

Biuro LGD rozpoczęło pracę w lokalu Chrostowa 1A, na terenie kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Zapraszamy w godz. od 9:00 do 14:00.

Print Friendly, PDF & Email