„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

10 lat Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”

Szanowni Państwo z okazji 10-lecia powstania Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” zamieściliśmy w lokalnej gazecie informacyjnej  artykuł o naszej działalności. Zachęcamy by się zapoznać. Wszystkim członkom i współpracownikom LGD życzymy kolejnych dziesięciu udanych lat!

Print Friendly, PDF & Email