logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Dodatkowe środki dla Beneficjentów z obszaru LGD „Dolina Raby”

by admin

Szanowni Państwo, Członkowie LGD, Partnerzy, Współpracownicy!

Miło nam poinformować, że w dniu 16 kwietnia 2020 roku Prezes Zarządu p. Jan Marcinek wraz z Wiceprezesem Markiem Palejem podpisali aneks do umowy ramowej gwarantujący LGD „Dolina Raby” dodatkowe środki finansowe w wysokości 660 000,00 zł na projekty dla Beneficjentów z naszego obszaru działania. Środki bonusowe są efektem osiągnięcia odpowiednich wskaźników realizacji LSR uprawniających do otrzymania dodatkowego wsparcia. Wsparcie takie otrzymało tylko 8 LGD na 32 LGD działające w Małopolsce. Promesę uprawniającą do otrzymania wsparcia odebrał p. Patryk Paszkot z rąk Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich.

Zgodnie z rekomendacjami Forum Lokalnego (stałego ciała partycypacji społecznej), które odbyło się w dniu 2 marca 2020 roku, Zarząd LGD postanowił o rozdysponowaniu tych środków w następujący sposób:

330 000,00 zł – na przedsięwzięcie 2.3.1 podejmowanie działalności gospodarczej (działalność pozostała, bez handlowej), co daje dodatkowo możliwość realizacji 6 projektów przy założeniu premii w wysokości 55 000,00 zł (jak dotychczas).

Wymóg przeznaczenia co najmniej 50% na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości tj. 330 000,00 zł.

330 000,00 zł – na przedsięwzięcie 1.1.2 Inne działania na rzecz zachowania walorów przyrodniczo krajobrazowych, kulturowo-historycznych, w tym tradycji regionalnych

nowy wskaźnik „Liczba zrealizowanych operacji mających na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego” – konkurs tylko dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, KGW) co daje możliwość zrealizowania 6 projektów przy założeniu maksymalnej kwoty wnioskowanej 55 000,00 zł.

Dodatkowo Zarząd zdecydował o podniesienie progu dofinansowania w LSR do 100% kosztów kwalifikowanych dla organizacji pozarządowych.

Środki te przypisano do III kamienia milowego w związku z czym będą możliwe do wykorzystania od 2021 roku.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy