„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja o projekcie „Wiek Nowych Możliwości”

Informacja o projekcie Stowarzyszenia Humaneo pn. „Wiek Nowych Możliwości”

Chcielibyśmy Państwa zainteresować przygotowaniem strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Jest to jeden z nowych trendów, który przygotuje Państwa na zmiany związane z nowymi tendencjami na rynku pracy. Proponujemy wzięcie udziału w bezpłatnym projekcie „Wiek nowych możliwości”, gdzie za darmo opracujemy i pomożemy wdrożyć wybrane elementy wcześniej opracowanej strategii.

Strategia zarządzania wiekiem dotyczy umiejętnego wykorzystania potencjału kadry, uwzględniając różnorodność wiekową. Sprawdza się przy planowaniu zadań lub zleceń poszczególnym pracownikom z punktu widzenia menedżerskiego.

W ramach projektu uczestnicy zostaną przez nas przebadani najnowszym narzędziem określającym predyspozycje każdej osoby, biorąc pod uwagę czynniki (de)motywujące do pracy, zadatki do kształtowania kluczowych kompetencji zawodowych, wewnętrzne ograniczenia do pomyślnego rozwoju zawodowego, cechy wyróżniające na tle innych osób i rolę w zespole. Projekt przewiduje analizę potrzeb szkoleniowych, którą zrealizujemy u Państwa, z uwzględnieniem Państwa celów określonych na podstawie strategii zarządzania wiekiem oraz strategii rozwoju Państwa przedsiębiorstwa. Z naszej strony zapewniamy również kompleksową pomoc w uzupełnieniu wniosku.

HUMANEO
ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 547 70 70, fax: (18) 442 05 77
NIP: 734-31-57-319, REGON: 120195516, KRS: 0000249088
www.humaneo.pl, biuro@humaneo.pl

Link do strony projektu

https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/wiek-nowych-mozliwosci/

Print Friendly, PDF & Email