„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Inkubator Włączenia Społecznego

Szanowni Państwo!

Przekazujemy informacje dotyczące możliwości wnioskowania przez mieszkańców, organizacje oraz firmy z Województwa Małopolskiego o granty do 100 000 na realizację innowacji społecznych w ramach projektu Inkubatora Włączenia Społecznego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Więcej informacji o projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego” znajduje się pod linkiem: https://rops.krakow.pl/innowacje-spoleczne/inkubator-wlaczenia-spolecznego/o-projekcie

Film instruktażowy dotyczący Inkubatora: https://www.youtube.com/watch?v=GUXqAoxF_Mg

Print Friendly, PDF & Email