logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Dodatkowe środki dla LGD „Dolina Raby”

by admin

W dniu 08.11.2021 r. z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Łukasza Smółki przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w osobach Pana Jana Marcinka – Prezesa Zarządu oraz Pana Patryka Paszkota – Kierownika Biura odebrali aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność gwarantujący zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR w zakresie poddziałania 19.2 o 412 000,00 euro.

Aneks ten umożliwia realizację kolejnych operacji w ramach starej perspektywy PROW 2014-2020 w latach 2022 – 2024. Środki te w wyniku konsultacji społecznych i decyzji Zarządu Stowarzyszenia zostały przeznaczone na wdrażanie dodatkowych projektów o które będą mogły aplikować osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą jak również przedsiębiorcy działający na rynku od minimum roku. Zdecydowano również o przeznaczeniu kolejnych środków dla organizacji pozarządowy i/lub jednostek samorządu terytorialnego. Nabory z dodatkowych środków dla osób fizycznych i przedsiębiorców planowane są w pierwszym kwartale 2022 r. Terminy naborów dla organizacji pozarządowych i/lub samorządów odbędą się również w 2022 r. na ten moment nie jest znany przybliżony termin naboru, gdyż ma on być uzależnione od aktualnych mocy przerobowych w Samorządzie Województwa Małopolskiego. W związku z osiągnięciem  przez LGD „Dolina Raby” wysokiego pułapu zarówno zakontraktowania jak i wypłaty środków wydaje się, że termin ten SWM w przypadku LGD „Dolina Raby” może ustalić dopiero w drugiej połowie 2022 r.

Mamy nadzieję, iż dodatkowe środki uzyskane przez LGD „Dolina Raby” przyczynią się do realizacji wielu ciekawych projektów, które podniosą standard życia mieszkańców i stopień rozwoju obszaru objętego LSR.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy