„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyły się szkolenia przed naborami

W dniach 27 i 28 stycznia 2022 roku w Domu Kultury w Łapanowie odbyły się zorganizowane przez LGD „Dolina Raby” szkolenia z zakresu możliwości pozyskania dotacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Szkolenia prowadził Pan Patryk Paszkot – Kierownik Biura LGD. Szkolenia odbyły się w związku z ogłoszonym naborem wniosków w tym zakresie, który rozpoczyna się 31 stycznia, a kończy 14 lutego br.  Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W zakresie podejmowania działalności LGD „Dolina Raby” ma możliwość udzielenia 12 premii każda po 55 tys. zł, a w przypadku rozwijania działalności 5 dotacji każda po maksymalnie 100 tys. zł. Udział w szkoleniu jest punktowany przy ocenie projektu.

Print Friendly, PDF & Email