logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Zakończenie realizacji projektu Erasmus+ „Przez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych”

by admin

W okresie marzec 2018 – listopad 2021 LGD „Dolina Raby” realizowało projekt „Przez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” w ramach Programu Erasmus+ z czterema partnerami z Polski, Cypru, Finlandii i Słowenii.

Celem projektu była wymiana doświadczeń, praktyk i wiedzy w zakresie działań edukacyjnych na rzecz osób dorosłych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe i identyfikowanie rozwiązań w kontekście innowacyjnych szkoleń rozwijających kompetencje edukatorów osób dorosłych w efektywnym nauczaniu kompetencji kluczowych, w tym: alfabetyzacji, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczości, umiejętności społecznych grup nisko wykwalifikowanych, w tym ICT, poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego i kulturowego.

Projekt powstał jako odpowiedź na potrzeby edukatorów w zakresie rozwijania kompetencji edukatorów w zakresie nowego, innowacyjnego efektywnego nauczania umiejętności czytania i pisania, umiejętności cyfrowych dla osób dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Projekt odpowiadał również na potrzeby osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w zakresie kompetencji kluczowych poprzez poprawę i rozszerzenie oferty wysokiej jakości możliwości uczenia się dla tej grupy.

Zakładane cele projektu zostały wypracowane, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, prowadzone badania i analizy nad opracowaniem modułów edukacyjnych dla dorosłych o niskich kompetencjach na platformie internetowej, szkolenie z zakresu metod kształcenia osób dorosłych, które ze względu na pandemię COVID-19 odbyło się w formule zdalnej w maju i czerwcu 2022 r. spotkania koordynatorów w ramach TPM- międzynarodowych spotkań partnerów projektu.

Organizacje partnerskie projektu w swoich pracach szczególnie skupiły się na takich obszarach tematycznych jak:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym
 • kompetencje cyfrowe
 • kompetencje w obszarze przedsiębiorczości
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • świadomość i ekspresja kulturalna

W ramach projektu wypracowane zostały następujące rezultaty:

 • wypracowanie 5 sylabusów prezentujących metody nauczania osób dorosłych nawiązujące do dziedzictwa kulinarnego w zakresie takich kompetencji kluczowych jak: porozumiewania się w j. ojczystym, kompetencje cyfrowe, kompetencje w obszarze przedsiębiorczości, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna
 • opracowanie platformy e-learningowej (moodle)
 • opracowanie 5 kursów wraz z narzędziami i zadaniami edukacyjnymi w zakresie takich kompetencji kluczowych jak: porozumiewania się w j. ojczystym, kompetencje cyfrowe, kompetencje w obszarze przedsiębiorczości, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna
 • upowszechnianie platformy e-learningowej i 5 kursów w ramach wydarzeń upowszechniających
 • przeprowadzenie analizy potrzeb edukatorów
 • przeprowadzenie ewaluacji 5 kursów e-learningowych
 • nabycie wiedzy i rozwinięcie umiejętności 15 edukatorów w zakresie metod kształcenia kompetencji kluczowych osób dorosłych w oparciu o dziedzictwo kulturalne i kulinarne poprzez udział w działaniu uczenie się i szkolenie

Zakładane cele i rezultaty zostały wypracowane.

Kursy są dostępne pod linkiem: https://course.kitchenofskills.eu/

Publikacje i rezultaty projektu do pobrania http://dolinaraby.pl/publikacje-i-rezultaty-projektu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSAMUS miniProjekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych ” jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy