logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Podpisanie umowy na przygotowanie kolejnej Strategii Rozwoju Lokalnego

by admin

W dniu 9 czerwca 2022 roku Prezes Zarządu Pan Jan Marcinek oraz Wiceprezes Zarządu Pan Marek Palej podpisali i odebrali z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Wicemarszałka Łukasz Smółka – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Dyrektorów Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Paweł Knapczyk Roman Wcisło umowę na przygotowanie kolejnej LSR na nową perspektywę finansowania 2023-2027.

Cieszy fakt, że po raz pierwszy będzie możliwość realizacji strategii wielofunduszowej łączącej środki EFRROW (PROW) oraz EFRR i EFS (RPO woj. małopolskiego) dzięki czemu będziemy mogli realizować szerszy wachlarz działań na naszym obszarze.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego i Kierownictwu Departamentu Funduszy Europejskich UMWM za decyzję o bezpośredniej formule wdrażania RLKS oraz za przeznaczenie środków finansowych w ramach RPO (60 mln euro w skali województwa – druga alokacja w kraju) dla lokalnych grup działania.

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w opracowaniu nowej strategii, w ramach której będą mogli Państwo w kolejnych latach aplikować o wsparcie na realizację projektów. LGD „Dolina Raby” nową strategią rozwoju lokalnego planuje objąć obszar siedmiu gmin Gmina Biskupice Gmina Gdów Gmina Łapanów Gmina Trzciana Miasto i Gmina Nowy Wiśnicz Samorząd Gminy Żegocina Gmina Bochnia

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy