logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Ogłoszenie o naborze wniosków

by admin

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”,
  • „Małe projekty”

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 31.12.2009 – 29.01.2010

bezpośrednio

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”:

 

 

Chrostowa 1A, 32-742 Sobolów, (teren Zespołu Szkół w Dąbrowicy) w godz. 9.00 – 14.00.

UWAGA:

Przypominamy, że wnioski finansowe muszą być zgodne z Lokalną Stragią Rozwoju (do_pobrania) i odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniach MRiRW (do pobrania w odpowiednich działach).

Wiele ważnych dokumentów w tym przedewszystkim wzór na „Opis projektu” jest dostępnych po kliknięciu po lewej na „Ważne dla wnioskodawców” a następnie wejściu w kategorię „Wspólne dla wszystkich„!

 


Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów oraz kryteria wyboru operacji są udostępnione na naszej stronie w dziale „Ogólne -> Ważne dla wnioskodawców” jak również na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”.

Wysokość dostępnych środków w 2009 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi: 50 000,00 zł
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi: 100 000,00 zł
  • „Odnowa i rozwój wsi” wynosi: 450 000,00 zł
  • „Małe projekty” wynosi: 174 000,00 zł

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 014 685 44 44 oraz 600 856 618.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy