„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

15 grudnia 2009 r.

 

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się dwa spotkania informacyjno-aktywizujące:

  • ze szczególnym naciskiem na realizacje działań z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” z udziałem władz samorządowych oraz pracownicy Urzędów Gmin i placówek kulturalnych;
  • ze szczególnym naciskiem na realizację przedsięwzięcia LSR „Smak Doliny Raby” udziałem, przed wszystkim, przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD.
Print Friendly, PDF & Email