„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

15 listopada 2009 r.

Podczas Koncertu Laureatów Małopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej na zamku w Nowym Wiśniczu odbyła się akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby”.

 

Print Friendly, PDF & Email