„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie integracyjne Beneficjentów Znaku Jakości „KOGUTEK”

W związku z wydaniem katalogu związanego z KOGUTKIEM Znakiem Jakości LGD „Dolina Raby” pod tytułem „Kogutek zaprasza do dolin rzek Raby i Stradomki” 15 czerwca 2013 roku w Lokalnej Informacji Turystycznej „Frankówka Mała” w Cichawce odbyło się spotkanie integracyjne beneficjentów tego znaku. Spotkanie miało na celu:

  • zaprezentowanie oferty turystycznej i kulinarnej naszego regionu,
  • wymianę informacji między tymi, którzy mają coś ciekawego do zaproponowania turystom nas odwiedzającym,
  • rozmowę o tym co to jest Lokalna Informacja Turystyczna i jakie możliwości ma do zaoferowania. To miejsce powstało po to, aby zbierać promować turystykę, pokazywać turystom co ciekawego mogą tu zobaczyć, zjeść albo kupić.

Podczas spotkania wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja na temat innowacyjnych form promocji turystyki na naszym obszarze. Buduje twórcza postawa obecnych na spotkaniu dostarczycieli usług turystycznych, mamy nadzieję, że tego typu burze mózgów będą kontynuowane na następnych spotkaniach w ramach systemu jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK. Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK to nowa inicjatywa LGD „Dolina Raby” mająca na celu stworzenie marki lokalnej i jej promocję na zewnątrz.

Wpisał: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email