„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

22 listopada 2009 r.

Kolejna akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” została przeprowadzona  roku podczas imprezy „Wesele wesel”, która odbyła się w remizie OSP w Wiśniczu Małym.

Print Friendly, PDF & Email