„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

25 listopada 2009

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów z zakresu celów, warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

DATA SZKOLENIA: 28.11.2009(sobota) godzina 10.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 sala nr.12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem w celu zgłoszenia uczestnictwa.

 

Plan szkolenia:

10.00 rozpoczęcie szkolenia

11.30 przerwa kawowa z poczęstunkiem

12.00 druga część szkolenia

13.30 zakończenie

 

Proponowany program szkolenia:

 • Cele warunki oraz tryb przyznawania pomocy finansowej
  w poszczególnych działaniach;
 • Wymagania, którym winny odpowiadać wnioski;
 • Kto może ubiegać się o pomoc;
 • Forma i wysokość pomocy;
 • Zakres tematyczny, rodzaje przedsięwzięć i wymagania merytoryczne udzielanej pomocy oraz koszty kwalifikowane i ogólne;
 • Omówienie i poglądowe przedstawienie najważniejszych dokumentów dotyczących procedur związanych z udzielaną pomocą;
 • Przedyskutowanie różnic i podobieństw obu ww. działań;
 • Informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia w wykonaniu wniosków
  i planów ekonomicznych.

Szkolenie jest bezpłatne.

Print Friendly, PDF & Email