„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

29 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Smak Doliny Raby” z udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich – zgłaszano pomysły do realizacji w ramach małych projektów, jak również rozmawiano o rejestracji się KGW w formie stowarzyszeń.

Print Friendly, PDF & Email