„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Informacja o zmianie Wykonawcy zadania

Informujemy, iż w ramach rozstrzygnięcia części nr 4 zajęcia historyczne Zapytania ofertowego nr ZP-1/LGD/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku wycofał się Wykonawca, który uzyskał największą ilość punktów zgodnie z kryteriami: Agnieszka Obrał Staniak – English Club Nauka Języków Obcych, ul. Lubomierz 47, 32-740 Łapanów. W związku z tym Wykonawcą tego zadania została osoba, która jako druga uzyskała największą ilość punktów, tj. Jolanta Szczygieł, Gdów 895, 32-420 Gdów.

Print Friendly, PDF & Email