„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Dolina Raby na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Krakowie

Szanowni Państwo, LGD „Dolina Raby” w dniach 23-25.05.2014 r. brała udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych po raz pierwszych organizowanych w Krakowie pod Galerią Krakowską. Podczas trzech dni intensywnej pracy promowaliśmy Znak Jakości LGD „Dolina Raby” KOGUTEK oraz wszystkich jego beneficjentów, a także gminy wchodzące w skład LGD „Dolina Raby” oraz Powiat Bocheński i Kopalnie Soli w Bochni. W Niedzielę dołączyła do nas pani Henryk Poniewierska – beneficjent Kogutka, która promowała swoją Pracownię Strojów Ludowych i Stylizowanych, powstałą dzięki realizacji projektów z Leadera.  Dziękujemy wszystkim, tym którzy przekazali materiały promocyjne i włączyli się w promocję naszego obszaru.  Podczas 3 dni pobytu na targach rozdano 200 szt broszury Kogutka osobom i ok. 50 szt filmów promocyjnych o obszarze LGD osobom, które wykazywały prawdziwe zainteresowanie pobytem na naszym terenie.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email