„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

4 grudnia 2009 r.

Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o ogłoszenie informacji o naborze projektów dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby”. Planowany okres naboru to 31 grudnia 2009 r. – 29 stycznia 2010 r.

Print Friendly, PDF & Email