„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zaproszenie do udziału w projekcie: ” Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza naukowców, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa i pracowników firm do udziału w projekcie: „Wiedza, praktyka, doświadczenie – klucz do sukcesu w biznesie”.

Płatne staże czekają na:

  • Pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych  zainteresowanych opracowaniem innowacyjnych rozwiązań.
  • Mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa z Małopolski zainteresowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.
    REKRUTACJA DO 1 WRZEŚNIA 2014 r.
  • Pracowników małopolskich przedsiębiorstw MŚP chcących podnie american online marketing payday loansść kompetencje zawodowe.
  • Jednostki naukowe reprezentujące strategiczne dla Małopolski dziedziny określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013, chcą współpracować z firmami.
    REKRUTACJA DO 30 WRZEŚNIA 2013 r.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Kordylewskiego 11
31-542 Kraków

tel: 12 417 74 22
12 417 74 07
12 417 74 15
12  617 99 24
fax: 12 617 66 66
e-mail: doswiadczenie@marr.pl

www.marr.pl/wpd

MARR 2

 

Print Friendly, PDF & Email