„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Najbliższe spotkania z mieszkańcami…

 

Najbliższe spotkania z mieszkańcami w celu konsultacji i wypracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju odbędą się w Biskupicach 1.09.2015 oraz Żegocinie 2.09.2015 r. Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy!

Plakat biskupice Plakat Żegocina

Print Friendly, PDF & Email