„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Szanowni Państwo,
Zapraszamy na spotkanie, o którym poniżej. LGD może wesprzeć ten projekt (jego kontynuację) m.in. poprzez projekty współpracy pomiędzy LGD. Dlatego prosimy o udział (a wcześniej przesłanie potwierdzenia udziału).
Pozdrawiam,
Krzysztof Kwatera
Print Friendly, PDF & Email