„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Własna działalność gospodarcza – spotkanie

Zapraszamy wszystkie osoby z obszaru LGD „Dolina Raby” zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej na spotkanie w dniu 9.11.2015 r. godz. 17:30 w biurze LGD.

własna działalność

Print Friendly, PDF & Email