„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ankieta dotycząca planu komunikacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” tworzy nową Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 oraz Plan komunikacji ze społecznością lokalną. Zależy nam na jak najlepszej komunikacji z Państwem podczas wdrażania Strategii, poprzez przekazywanie Państwu rzetelnych informacji w najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb sposób.

W związku z tym prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety. Wszelkie sugestie otrzymane w ten sposób zostaną uwzględnione w naszym planie komunikacji. Czas wypełnienia ankiety ok. 10 min.

http://moje-ankiety.pl/respond-81010.html

Print Friendly, PDF & Email