„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zmiana sali szkolenia 29 lutego

Informujemy, że szkolenie w dniu 29 lutego 2016 r. ze względu na dużą liczbę zainteresowanych odbędzie się w budynku ZS Dąbrowica (świetlica) I piętro, a nie jak wcześniej zapowiadano w biurze LGD.

Print Friendly, PDF & Email