„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja ze szkolenia dla przedsiębiorców

W dniu 29 02 2016 r. w ZS Dąbrowica odbyło się szkolenie nt. „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej z funduszy europejskich”. Szkolenie prowadzili Krzysztof Kwatera – Prezes LGD, Michał Warzała – Urząd Marszałkowski, Patryk Paszkot – biuro LGD. Na spotkaniu zaprezentowano możliwości pozyskania środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Inteligentny Rozwój oraz Programu PROW 2014-2020 – LEADER. Na spotkanie przyszło 85 osób. Serdecznie dziękujemy za tak liczny udział!

Print Friendly, PDF & Email