„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Relacja z XXIII Walnego Zebrania Członków

W dniu 7 marca 2016 r. odbyło się XXIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Zebranie zgromadziło 87 członków na 141 uprawnionych do głosowania. Podczas zebrania przyjęto zmiany do statutu stowarzyszenia wynikające z uwag Organu Nadzoru, uchwalono wysokość składek członkowskich na 2016 r. oraz rozpatrzono decyzję w sprawie przyłączenia się do apelu o objęcie całego województwa małopolskiego uchwałą antysmogową. Na zebraniu gościliśmy dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w Wieliczce i Bochni, którzy w swoich wystąpieniach zasygnalizowali możliwości współpracy przedsiębiorców z terenu LGD z PUP. Prezes Zarządu Krzysztof Kwatera przedstawił możliwości ubiegania się o dofinansowanie z różnych programów dla organizacji pozarządowych, po tej części przedstawił możliwości finansowe dla przedsiębiorców m.in z Programu Regionalnego, Programu Inteligenty Rozwój oraz Programu LEADER. Wszystkim członkom, którzy wzięli udział w zebraniu serdecznie dziękujemy! Decyzje podjęte na spotkaniu oraz przekazane informacje to kolejny krok do możliwości rozpoczęcia naborów wniosków w LGD.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email