„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nowa publikacja LGD

Publikacja irlandzka

Ukazała się nowa publikacja LGD z realizacji projektu współpracy „Tradycyjna kuchnia polska i irlandzka”.

Publikacja w wersji papierowej dostępna jest w biurze LGD w wersji elektronicznej poniżej.

publikacja_irlandzka

Pod koniec lutego 2015 przedstawiciele LGD „Dolina Raby” i „Gościniec 4 Żywiołów” mieli przyjemność prezentować tradycyjną, polską kuchnię w Irlandii oraz oglądać efekty działania programu LEADER na terenie Zielonej Wyspy. Kilkudniowy wyjazd odbył się w ramach projektu współpracy „Tradycyjna  kuchnia polska i irlandzka”. Naszym gospodarzem była podobna organizacja działająca w ramach programu LEADER – Leitrim Development Company, zatrudniająca ok. 50 osób. Głównym celem projektu była promocja i krzewienie tradycji dziedzictwa lokalnego partnerów projektu oraz wymiana doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa

kulinarnego.

Print Friendly, PDF & Email