„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Żurek postny w Muzeum Książki Kucharskiej

W dniu 19 marca 2016 r. o godz. 11:00 w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego odbyło się spotkanie nt. żurku postnego regionu bocheńskiego i wielickiego. Spotkanie prowadziła Pani Maria Mleczko – Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Gdowie. Pani Maria Mleczko wraz z pracownikami Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby” przygotowała dwa rodzaje żuru. Pierwszym był żur na zakwasie serwowany w czasie postu, a drugi żur świąteczny na serwatce. Pani Maria opowiedziała o metodach przygotowania tradycyjnego żuru, a także o historii jego spożywania w polskich rodzinach. Podczas dyskusji okazało się, że żur serwatkowy jest charakterystyczny głównie dla województwa małopolskiego. Dyskutowano również na temat różnic pomiędzy białym barszczem, a żurkiem. Muzeum przygotowało książki, w których zawarte były przepisy na różnego rodzaju żurki. Przepisy te omówiono i dokonano analizy porównawczej do tradycyjnego przepisu żurku regionu wielickiego i bocheńskiego. Po części teoretycznej odbyła się degustacja obu rodzaju żurów. Spotkania było doskonałą okazją do wymiany kulinarnych doświadczeń, a także dyskusji o kuchni narodowej, regionalnej i lokalnej.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email