„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Trasy turystyczne na obszarze LGD

W dniu 20 kwietnia 2016 r. w biurze LGD odbyło się spotkanie z gminami dotyczące propozycji wspólnego projektu na szlaki turystyczne. Propozycja dotyczy projektu, o którego dofinansowanie staralibyśmy się w RPO województwa małopolskiego z poddziałania 6.4.1. Obecnie, do 2 maja 2016 r., trwa nabór na karty projektów.Podziałanie dotyczy budowy, rozbudowy i promocji tras turystycznych. Budowa infrastruktury (m.in. wiaty, tablice informacyjne) nie może być dominująca. Proponujemy wykonanie zaplanowanych, a nie zrealizowanych dotychczas lub wymagających odnowienia tras turystycznych zgodnie m.in. z koncepcją tras rowerowych zawartych w naszej LSR 2007-2013 oraz wykonanie mapy (map) z trasami turystycznymi na obszarze LGD „Dolina Raby” i być może wraz (w zależności od kosztów) jakimiś elektronicznymi rozwiązaniami promocyjnymi.

SAM_3005

Print Friendly, PDF & Email