„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odebrano umowę na realizację LSR

W dniu 17 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się uroczystość wręczenia umów na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W tym dniu umowę ramową odebrała również LGD „Dolina Raby”. Umowę na ręce Wiceprezesa Zarządu Anny Płachczewskiej – Rogozińskiej i Wiceprzewodniczącego Rady LGD Józefa Nowaka wręczył Wicemarszałek Województwa Stanisław Sorys. Budżet realizacji LSR wyniesie ok. 7 mln zł.

Print Friendly, PDF & Email