„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Konsultacje społeczne zmian w LSR – kryteria

Szanowni Państwo,  zgodnie z warunkową umową ramową jesteśmy zobowiązani dokonać poprawek w LSR. W tym momencie trwają konsultacje społeczne zmian w LSR, prosimy o wyrażenie opinie w sprawie propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru poprzez wypełnienie i przesłanie ankiety na adres e-mail biuro@dolinaraby.pl lub wypełnienie ankiety internetowej dostępnej pod linkiem: profitest.pl/s/3795/61cAaNyaE1TUsrX4

DR Kryteria wyboru projektów 14_12 am (1)_po poprawkach

ANKIETA zmiany w LSR maj 2016

Print Friendly, PDF & Email