logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Rada i Walne Zebranie Członków

by admin

W dniu 7 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Podczas posiedzenia Rady Rada uchwaliła sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 r. Walne Zebranie Członków wprowadziło zmiany w LSR, które wynikały z uwag ekspertów oceniających LSR oraz przyjęło redukcję budżetu o 5%. Przyjęto zmiany w lokalnych kryteriach wyboru oraz procedurach oceny i wyboru projektów. Następnie Zarząd przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności za 2015 r. oraz sprawozdanie finansowe. Sprawozdania zostały zatwierdzone. Sprawozdanie ze swej działalności w 2015 r. złożyła również Rada LGD oraz Komisja Rewizyjna.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy