„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Warsztaty w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość”

W dniach 15 – 16 czerwca 2016r. w Pracowni Rzemiosła Artystycznego PoWoli w Cichawce odbyły się pierwsze warsztaty rękodzielnicze prowadzone w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość” realizowanego ze środków Województwa Małopolskiego. W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy nabyli wiedzę z zakresu „koronki teneryfowej”. Każdy wykonał unikatową serwetkę, która posłużyć może jako obraz lub podkładka. W drugim dniu uczestnicy doskonalili umiejętności szydełkowania, wykonali swoją własną, indywidualną biżuterię.
8 lipca 2016r. odbędą się kolejne warsztaty, tym razem z wikliny.

Print Friendly, PDF & Email