„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Walne Zebranie Członków – relacja

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”.

Podczas zebrania władze tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna LGD złożyły sprawozdania ze swej działalności w okresie kadencji, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz. Zarząd ukształtował się w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Krzysztof Kwatera
Wiceprezes Zarządu – Anna Płachczewska – Rogozińska
Członek Zarządu – Krystyna Batko
Członek Zarządu – Jan Kulig
Członek Zarządu – Marek Palej
Członek Zarządu – Mariusz Bratek

Komisja Rewizyjna
Krzysztof Kluba
Maria Pietroń
Małgorzata Brzegowa

W następnej kolejności dokonano zmian w Regulaminie Rady, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych, przyjęto zmiany w lokalnych kryteriach wyboru, oraz uchwalono zmiany w statucie tj. przyjęcie zatwierdzania i dokonywania zmian w procedurach oceny projektów do kompetencji Zarządu.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za udział!

 

Print Friendly, PDF & Email