„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

O I warsztatach „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

W dniach 12-14 grudnia 2016 r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”. Na naszym terenie gościliśmy przedstawicieli oddziałów organizacji „Rodzina Kolpinga” z Krakowa i z Bańskiej Szczawnicy, przedstawicieli słowackich organizacji VOKA i LGD „Złota Trasa”, szefową sieci łotewskich LGD i przedstawicielki dwóch łotewskich LGD. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Kamionna i Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby” oraz członkowie Zarządu i pracownicy LGD „Dolina Raby”.

Większa część warsztatów odbyła się w hotelu „Oriza” k. Gdowa, ale odwiedziliśmy też Pracownię Rzemiosła Artystycznego „PoWoli” w Cichawce oraz warsztaty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie. Swietłana Kunc przeprowadziła warsztaty nt. kuchni łotewskiej. Za pomocą  Skype’a rozmawialiśmy o glokalizacji w edukacji z Nicole Palasz z The University of Wisconsin–Milwaukee, co było też przykładem, jak za pomocą prostych i bezpłatnych rozwiązań można szkolić się na całym świecie. Dyskutowaliśmy też mechanizmie Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – inicjatywie europejskiej realizowanej lokalnie, jak RLKS jest realizowany w Polsce, Słowacji i na Łotwie, jaka jest jego przyszłość. Przedstawiliśmy nasze – Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”, niemałe doświadczenia w zakresie edukacji zarówno młodzieży, jak i dorosłych. Oczywiście poruszaliśmy też w dyskusji zagadnienie podstawowe – jak w edukacji dorosłych przenikają się zjawiska globalne i sprawy lokalne. Zagadnienie to będzie przedmiotem dalszej dyskusji podczas kolejnych warsztatów. Najbliższe odbędą się 6-8 kwietnia 2017 r. na Słowacji.

Print Friendly, PDF & Email