„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

LGD Dolina Raby na imprezie gminnej w Tomaszkowicach

W dniu 04.06.2017 r. LGD „Dolina Raby” wzięła udział w imprezie „Powitanie Lata”, która odbyła się w Tomaszkowicach w gminie Biskupice. Podczas wydarzenia na stoisku promocyjno- informacyjnym LGD  rozdawano ulotki i gadżety promocyjne oraz udzielano informacji o nowym okresie finansowania PROW 2014-2020 , w szczególności o możliwościach włączenia się do realizowanych projektów. Udzielano także doradztwa w zakresie sposobu oraz zasad przegotowania dokumentacji aplikacyjnej. Wraz z LGD zaprezentowała się Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby”, która sprzedawała lokalne produkty.

Print Friendly, PDF & Email