„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Pilotażowy kurs projektu Erasmus + TELI 2 – po pierwszej sesji pobytowej kursu

Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się pilotażowy kurs w ramach projektu Erasmus+ “TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2)”. Kurs realizowany jest przez Limerick Institute of Technology przy wsparciu Uniwersytetu w Lublanie. Z polskiej strony w kursie uczestniczą Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów. W dniach 9-13 października 2017 r. w irlandzkim Midleton odbyła się pierwsza sesja pobytowa kursu. Przez większość czasu uczestnicy kursu – przedstawiciele 9 LGD z sześciu krajów, kształcić będą się poprzez portal internetowy uczelni. Obok wykładów, uczestnicy kursu zapoznali się z projektami wspartymi ze środków EFRROW za pośrednictwem LGD SECAD: muzeum w bramie (wieży) zegarowej, inkubator przedsiębiorczości, prezentacja historii katedry, parasole na parkingu, ośrodek wsparcia dla społeczności, punkt widokowy na ptasiej trasie, muzeum i miejsce pamięci poświęcone tragedii statku „Titanic”, sala wystawiennicza, muzeum na stacji kolejowej. Polscy uczestnicy kursu samodzielnie odwiedzili też inkubator kuchennyw Carrigaline.

Liczne zdjęcia znajdują się na stronie Facebook projektu TELI2 i profilach uczestników projektu.

Print Friendly, PDF & Email