logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

8 marca 2010

by admin

Ogłaszamy, że w dniu 22 marca o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbędzie się kolejne Walne Zebranie Członków LGD. Przewidywany porządek obrad jest dostępny po kliknięciu w przycisk więcej.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia w 2009 r.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 6. Plan działania Stowarzyszenia w 2010 r.
 7. Potwierdzenie uchwał podjętych w wyniku upoważnienia Walnego Zebrania Członków.
 8. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju.
 9. Zmiany w składzie Rady.
 10. Wolne wnioski
 11. Zakończenie obrad.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy