„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procedury zmiany kryteriów lokalnych, zgodnie z naszą procedurą, zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 12.04.2018 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łapanowie. Forum Lokalne stanowią Członkowie Rady, Zarządu oraz zaproszeni Goście i jest ono formą konsultacji proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru. 

Zmiana miałaby iść w kierunku:

1. Rozdzielenia kryteriów na trzy osobne karty tj. osobno dla operacji „innych”, osobno dla operacji „własnych” oraz osobno dla grantów w celu ułatwienia dla Wnioskodawców;
2. Doprecyzowania zapisów lokalnych kryteriów sprawiających wątpliwości interpretacyjne;
3. Zamiany treści niektórych kryteriów oraz zamiana na inne.

Wszystkie kwestie zostaną szczegółowo omówione na spotkaniu. Wyniki prac Forum Lokalnego zostaną poddane dalszym konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD oraz skonsultowane z UMWM. Ostateczny kształt lokalnych kryteriów wyboru zatwierdzi Zarząd zgodnie z par. 19 pkt 15 Statutu i przekaże do Samorządu Województwa w celu akceptacji.

W spotkaniu Forum Lokalnego mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru w ilości do 5 osób. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się poprzez adres e-mail biura biuro@dolinaraby.pl lub telefonicznie 14 685 44 44. Mieszkańców obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email