„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

Związek Centralny Dzieła Kolpinga oraz Małopolska Sieć NGO zapraszają Przedstawicielki i Przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” , które odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. (godz 18:00) i 01.12.2018r. w Zamku w Niepołomicach. 

Zachęcamy do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój”, organizowanej przez Fundację Dzieła Kolpinga, która rozpocznie się kolacją w dniu 30.11.2018 r. (po zakończeniu Forum Ogólnego MS NGO) o godz 18:00 i potrwa przez sobotę 1 grudnia. Uczestniczyć w niej będą zagraniczni prelegenci z Hondurasu, Meksyku, Szwajcarii i Niemiec, którzy opowiedzą o projektach i działaniach prowadzonych w obszarze pomocy rozwojowej.

W załączniku przesyłamy program ramowy Forum Ogólnego MS NGO i konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” oraz kartę zgłoszeniową uczestnictwa. Osoby  zainteresowane udziałem w Konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” – proszeni są o wypełnienie części zielonej formularza zgodnie z preferencjami.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 listopada w wersji elektronicznej na adres awisniewska@kolping.pl.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego 12 418 77 61.

Konferencja „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” finansowana jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 i udział w niej jest bezpłatny.

Forum Ogólne_program_NGO AS

Formularz zgłoszenia Niepołomice 1_12_2018

Print Friendly, PDF & Email