logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

by admin

W dniu 26.11.2018 r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Sobolowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”. Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania z działalności w okresie 2-letniej kadencji złożyli Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia.

Do Zarządu LGD wybrani zostali:

 1. Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu
 2. Marek Palej – Wiceprezes Zarządu
 3. Jan Marcinek – Wiceprezes Zarządu
 4. Piotr Mucha – Członek Zarządu
 5. Małgorzata Brzegowa – Członek Zarządu

Prezydium Rady LGD:

 1. Przewodniczący Rady – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Mały Wiśnicz reprezentowane przez Lucynę Sułek
 2. Wiceprzewodniczący Rady – Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej reprezentowane przez Tadeusza Olszewskiego
 3. Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Trzciana reprezentowana przez Wójta Gminy Trzciana
 4. Wiceprzewodniczący Rady – Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina

Komisja Rewizyjna:

 1. Krzysztof Kluba – Przewodniczący
 2. Maria Pietroń – Wiceprzewodniczący
 3. Mariusz Bratek – Członek

Następnie podjęto uchwałę w sprawie składek członkowskich na 2019 rok, w sprawie przyjęcia półrocznego sprawozdania z monitoringu LSR, w sprawie ustanowienia medalu „Zasłużony dla LGD”. Ostatnim punktem porządku obrad była informacja na temat bieżącej działalności LGD i planów na najbliższe miesiące. 

Wszystkim osobom wybranym do nowych władz stowarzyszenia serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów oraz satysfakcji z pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Wpisał: Patryk Paszkot

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy