logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

„Przez dziedzictwo kulinarne do podstawowych kompetencji”

by admin

Kolejny projekt Erasmus+

LGD Dolina Raby, po udziale w dwóch projektach, jest liderem kolejnego projektu w ramach Programu Erasmus+. Projekt zatytułowany jest „Przez dziedzictwo kulinarne do podstawowych kompetencji”. Obok LGD w projekcie uczestniczą dwie firmy doradczo-szkoleniowe: KIKO Educational Solutions Sp.zo.o. z Warszawy i Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru oraz fińska LGD Suupohjan Kehittämisydistys ry i Razvojna agencija Kozjansko ze Słowenii zarządzająca LGD „Od Pohorje do Bohor”.

Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnego szkolenia rozwijającego kompetencje edukatorów w efektywnym podnoszeniu podstawowych kompetencji osób dorosłych: umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczość, umiejętności społeczne i międzykulturowe poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną stosowane badania potrzeb edukatorów, określone zostaną też narzędzia do badania potrzeb dorosłych w zakresie wskazanych w projekcie kompetencji podstawowych, opracowany będzie program szkoleniowy wykorzystujący portal internetowy oraz przeprowadzone będzie pilotażowe szkolenie. Ostatnie z zadań odbędzie się na obszarze naszego LGD. Przewidziano też działania promocyjno-informujące.
Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy