„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

„Przez dziedzictwo kulinarne do podstawowych kompetencji”

Kolejny projekt Erasmus+

LGD Dolina Raby, po udziale w dwóch projektach, jest liderem kolejnego projektu w ramach Programu Erasmus+. Projekt zatytułowany jest „Przez dziedzictwo kulinarne do podstawowych kompetencji”. Obok LGD w projekcie uczestniczą dwie firmy doradczo-szkoleniowe: KIKO Educational Solutions Sp.zo.o. z Warszawy i Charakis Research & Consulting Ltd z Cypru oraz fińska LGD Suupohjan Kehittämisydistys ry i Razvojna agencija Kozjansko ze Słowenii zarządzająca LGD „Od Pohorje do Bohor”.

Celem projektu jest przygotowanie innowacyjnego szkolenia rozwijającego kompetencje edukatorów w efektywnym podnoszeniu podstawowych kompetencji osób dorosłych: umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczość, umiejętności społeczne i międzykulturowe poprzez wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną stosowane badania potrzeb edukatorów, określone zostaną też narzędzia do badania potrzeb dorosłych w zakresie wskazanych w projekcie kompetencji podstawowych, opracowany będzie program szkoleniowy wykorzystujący portal internetowy oraz przeprowadzone będzie pilotażowe szkolenie. Ostatnie z zadań odbędzie się na obszarze naszego LGD. Przewidziano też działania promocyjno-informujące.
Projekt realizowany będzie do 30 listopada 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email