„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety dla trenerów, edukatorów, osób prowadzących szkolenia i/lub edukację osób dorosłych – zajmuje około 5 minut.

Ankieta jest anonimowa. Można ją wypełnić na komputerze, telefonie, tablecie.

Zbieramy potrzeby, opinie trenerów, edukatorów w zakresie prowadzenia edukacji z zakresu m.in. kompetencji kluczowych. Wyniki badania posłużą do przygotowania profesjonalnego programu szkolenia dedykowanego dla edukatorów i szkoleniowców osób dorosłych.

Miej wpływ na proces edukacyjny, pomóż w badaniu potrzeb – wypełnij ankietę!

Badanie jest prowadzone w ramach międzynarodowego projektu „Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych”, który jest współfinansowany z Programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Link do ankiety:

http://sgiz.eu/s3/ankieta-trener-edukator

Twoja odpowiedź ma ogromne znaczenie i będzie miała wpływ na przygotowanie procesu edukacyjnego. 

Dziękujemy i zapraszamy!

 

Print Friendly, PDF & Email