Strona główna
20/02/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” , ogłasza nabór na kandydatów na ekspertów, którzy mogą uczestniczyć w procesie oceny i wyboru projektów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. [czytaj dalej...]
Rekrutacja na szkolenia związane z podejmowaniem działalności
15/02/2017

Rekrutacja na szkolenia związane z podejmowaniem działalności

LGD „Dolina Raby” ogłasza rekrutację uczestników na szkolenia związane z podejmowaniem działalności gospodarczej. Realizacja projektu szkoleniowego uzależniona jest od liczby chętnych na szkolenia. W przypadku nie uzbierania odpowiedniej liczby uczestników projekt nie będzie realizowany. Maksymalna ilość uczestników 30 osób. Rekrutacja trwa do 28 lutego 2017 r. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców
02/02/2017

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że złożenie wniosku trwa ok. 30 minut, ponieważ jesteśmy zobligowani do policzenia załączników. Prosimy aby oba egzemplarze wniosków były ułożone w kolejności zgodnie z sekcją B.VII wniosku "Informacja o załącznikach". Prosimy aby nie odkładać składania wniosku na ostatni dzień, w przypadku kumulacji istnieje zagrożenie, że nie zdążymy do godziny 15:00 przyjąć wszystkich wniosków. Wniosku złożone 13.02.2017 r. po godz. 15:00 będą odrzucane formalnie na niezgodność z ogłoszeniem o naborze! [czytaj dalej...]
Informacja
01/02/2017

Informacja

Informujemy o zmianie lokalizacji biura LGD. Nowy lokalizacja to Chrostowa 1B - budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy (za głównym budynkiem szkoły). [czytaj dalej...]
Informacja o utrudnieniach
18/01/2017

Informacja o utrudnieniach

W związku przeprowadzką biura do nowej lokalizacji w tym przeprowadzenie nowego podpięcia do telefonu informujemy, że w dniach 19.01 - 24.01 mogą występować trudności z połączeniem telefonicznym do biura. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców
16/01/2017

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że określoną w LSR intensywność wsparcia dla projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczej należy rozumieć w następujący sposób: dla mikroprzedsiębiorstw maksymalnie - 70 %, dla małych przedsiębiorstw maksymalnie - 50% przy czym lokalne kryterium wyboru nr 12 (intensywność wsparcia) premiuje projekty o mniejszej intensywności wsparcia. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
13/01/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017
13/01/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]