Strona główna
MARR S.A. kolejny nabór projektów na rozpoczęcie działalności
02/12/2016

MARR S.A. kolejny nabór projektów na rozpoczęcie działalności

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]
Szkolenia dla Wnioskodawców
22/11/2016

Szkolenia dla Wnioskodawców

Wszystkie osoby, które zamierzają składać wniosku do LGD w ramach najbliższych naborów zapraszamy na szkolenia. Pierwsze dla podejmujących działalność, a drugie dla rozwijających. Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru przy ocenie wniosku.

[czytaj dalej...]
Informacja dla przedsiębiorców
24/10/2016

Informacja dla przedsiębiorców

Jeszcze tylko do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. [czytaj dalej...]
Lokalne kryteria wyboru po spotkaniu Forum Lokalnego
18/10/2016

Lokalne kryteria wyboru po spotkaniu Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w dniu 17.10.2016 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, podczas którego dokonano korekty lokalnych kryteriów wyboru w stosunku do pierwotnie złożonej propozycji. W związku z czym zamieszczamy aktualnie obowiązującą propozycję, która zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców oraz konsultacje kryteriów wyboru
07/10/2016

Informacja dla Wnioskodawców oraz konsultacje kryteriów wyboru

Szanowni Państwo, jesteśmy jako LGD na etapie dostosowywania procedur oceny projektów do wymogów znowelizowanego rozporządzenia oraz nowych Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa. Trwają w tym względzie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim. Doszliśmy również do wniosku, że drobnych zmian wymagają lokalne kryteria wyboru projektów z jednej strony aby ułatwić Wnioskodawcom zdobycie minimum punktowego (kryteria są dosyć wygórowane, ale większość z nich nam narzucono), z drugiej strony aby umożliwić pozytywną ocenę projektów własnych LGD, które mają charakter szkoleniowy. [czytaj dalej...]