„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Aktualizacja lokalnych kryteriów wyboru operacji

Informujemy, że od dnia 02.12.2021 r. obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru operacji. Kryteria są dostępne w następującej zakładce Dokumenty LGD –> Lokalne kryteria wyboru projektów 

Kryteria będą obowiązywać w najbliższych naborach wniosków.

Print Friendly, PDF & Email