„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ankieta dotycząca wskaźników nowej LSR

Szanowni Państwo,
Jesteśmy już na końcowym etapie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020. Ważną częścią dokumentu jest odpowiednie dostosowanie wskaźników do ustalonych celów oraz sposobu przyszłej ewaluacji strategii. W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety, która pozwoli nam  na jak najlepsze dopasowanie treści strategii do Państwa potrzeb. Wszelkie sugestie z Państwa strony są dla nas bardzo istotne przy pracy nad budową dokumentu strategicznego.  Czas wypełnienia ankiety ok. 15 min.

http://moje-ankiety.pl/respond-81126.html

Print Friendly, PDF & Email