„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

ANKIETA OCENIAJĄCA POZIOM DORADZTWA

Prosimy o uzupełnienie krótkiej anonimowej ankiety oceniającej poziom świadczonego doradztwa przez osoby, które korzystały z doradztwa w Biurze LGD, bądź na stoisku promocyjno- informacyjnym w terenie.

Poniżej link do ankiety internetowej.

http://profitest.pl/s/11088/JRko6KuobpVx9YJB#

Dziękujemy!

Print Friendly, PDF & Email